Amerikapodden

Avsnitt 17: Knarkepidemier i Amerika

9 April 2017

Ladda ner MP3 | Prenumerera på Amerikapodden | Lyssna i iTunes | Lyssna i Google Play

Amerika genomgår just nu en opiatepidemi, vilket är ett enormt folkhälsoproblem. Detta avsnitt handlar om opiatepidemin, en kort historik om droger i Amerika rent allmänt, samt en diskussion om hur Amerikas vita medelklass för första gången har en sjunkande medellivslängd.

Detta avsnittet är lite tungt och deprimerande, men det är viktiga ämnen, tycker jag.

Kom ihåg att krama varandra i trafiken.